Upis u osnovnu muzičku školu

Ako u vašoj porodici generacijama unazad ne postoje muzičari, tada verovatno niste detaljnije upućeni oko činjenica koje bi mogle da vas zanimaju u slučaju da želite da svoje dete upišete u muzičku školu. Prvo je potrebno da razgovarate otvoreno i prijateljski sa sopstvenim detetom oko ideje učenja muzike i sviranja nekog instrumenta. Ono što vas kao roditelja treba da vodi jeste detetov nivo energije, interesovanja i određene sklonosti. I isto tako treba da znate kako je organizovan sistem muzičkog obrazovanja kod nas.

Prvo postoji osnovna muzička škola koja traje ukupno šest godina. Deca mogu da se upišu u ovu školu sa 6 godina, ali je neka preporuka da to nije kasno ni sa 8, kako bi u trećem razredu osnovne škole paralelno počeli i muzičku i obe škole istovremeno završili. Problem se javlja u tome ako dete zaista želi i pohađa ovu školu, pa za njom upiše i srednju muzičku, i paralelno pohađa nastavu u klasičnoj srednjoj školi. Tada je raniji upis bolji izbor, jer će srednju muzičku da završi dve godine pre klasične srednje škole i imaće sledeće dve godine na raspolaganju da se posveti samo uspehu u klasičnoj školi i pripremama za fakultet.

Za upis u osnovnu muzičku školu je sasvim dovoljno da dete ume da otpeva neku pesmu. Bitno je da pogodi intonaciju i da uđe u emociju pesme i na osnovu toga će biti bodovano. Prilikom upisa, ako prođe prijemni, biće pitano da se odluči koji će instrument da svira. U početku nije toliko važno da u kući imate takav isti instrument, ali će posle prvog semestra ovo pitanje postati krucijalno važno, pa se pripremite i za izdatke vezane za nabavke instrumenata, koji ne moraju nužno da budu novi.

Budući pijanisti su jedini pošteđeni nošenja svojih instrumenata kroz grad, a svi ostali će morati da se naviknu na veštine kako se čuvaju kutije i instrumenti u njima tokom vožnje gradskim saobraćajem. Treba da znate i činjenicu da će vaše dete imati ukupno četiri predmeta u osnovnoj muzičkoj školi. I to su sviranje sopstvenog instrumenta, solfeđo, hor i u poslednjoj godini teorija muzike. A ovo dalje znači da će vaše dete morati da trči u muzičku školu četiri puta nedeljno na po sat i po, jer su rasporedi obično tako koncipirani da profesori teško uklapaju svoja predavanja sa nekim drugim. Računajte na ovo ozbiljno poštovanje rasporeda i kada su u gradu štrajkovi, sneg i led, saobraćajni kolapsi ili strahovite vrućine.

Ako zaista želite da vaše dete napreduje u poznavanju muzike i sviranju svog instrumenta tada je vrlo teško izvodljivo da ga paralelno upisujete na neki sport ili bilo koju drugu vanškolsku aktivnost, jer stvarno neće moći da postigne da odradi sve obaveze i biće hronično umorno. Nemojte samo zahtevati rezultate, gledajte i osluškujte svoje dete. Ukoliko je izgubilo interesovanje ili uopšte nije „muzičarski“ tip, bez obzira što su na primer generacije u porodici iza njega bile školovani muzičari, poštedite muka i njega i sebe, i preorjentišite ga na neki sport ili bilo koju drugu kreativnu zanimaciju. Muzika ne sme da se pretvori u dečiju traumu, bez obzira na roditeljske ambicije.